کشتی فرنگی

درخواست محمد بنا و غلامرضا محمدی برای برگزاری انتخابات کشتی

به گزارش خبرنگاران، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک عصر امروز با حضور در خانه کشتی تهران از نزدیک شاهد تمرینات اعضای تیم های ملی کشتی آزادی و فرنگی بودند.

27 اردیبهشت 1398